Grupy produktów
Wyszukaj
Lista zakupów

Twoja lista zakupów jest prostą i szybką metodą wyszukiwania towarów.

  1. Wpisz towary, umieszczając każdy w nowej linii.
  2. Kliknij 'Szukaj'.
  3. Zostanie wyświetlona strona z wynikami dla pierwszego towaru z listy.
  4. Gdy znajdziesz szukany towar, dodaj go do koszyka i wybierz następny towar z listy.
 
Regulamin

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 25.12.2014r.


W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

I. Warunki ogólne:

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.metro.net.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu na terenie całej Polski.

2. Właścicielem sklepu internetowego jest:

METRO Andrzej Lipka i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy
NIP: 521-052-19-43
REGON: 002029798
KRS 0000025630 XIV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego m. st. Warszawy

3. Dane kontaktowe:

METRO Andrzej Lipka i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy
mail: esklep@metro.net.pl
tel. (22) 798 07 41

4. Zakup w sklepie internetowym www.sklep.metro.net.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". Do jego realizacji wymagane jest założenie konta użytkownika przed dokonaniem pierwszego zakupu. Przy kolejnych zakupach klient korzysta z wcześniej założonego konta.

W każdym z etapów składania zamówienia można wycofać się z dokonanej operacji w celu zmiany zamówienia, zmiany sposobu płatności lub jego anulacji. W przypadku zatwierdzenia i wysłania zamówienia jego anulacja będzie możliwa poprzez powiadomienie nas np. za pomocą formularza kontaktowego

2. Realizacja dokonanych zakupów możliwa jest po prawidłowym wypełnieniu danych adresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którymi będzie można np. potwierdzić złożenie zamówienia, uściślić dane do wysyłki lub faktury.

a). Dane teleadresowe zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych służą wyłącznie do określenia miejsca dostarczenia zamówionego Towaru i kontaktu z Zamawiającym w przypadku trudności w dostarczeniu Towaru. Dane te nie będą udostępniane innym osobom lub podmiotom gospodarczym, a w szczególności nie będą wykorzystywane do rozsyłania niechcianych informacji zarówno drogą elektroniczną jak i tradycyjną pocztą

b). W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

 Więcej informacji znajdą Państwo na końcu niniejszego regulaminu.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Obsługa sklepu pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.

4. Zamówiony towar wysyłamy w ciągu 48 godzin od momentu prawidłowego zarejestrowania zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach realizacja zamówienia może przeciągnąć się do 7 dni roboczych. Powyższe nie dotyczy zamówien specjalnych, których termin realizacji jest ustalany indywidualnie.

5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( np. nieistniejący lub niedziałający e-mail, błędny numer  telefonu ) będą realizowane po weryfikacji i uzupełnieniu danych umożliwiających skompletowanie zamówienia i wysyłkę.

6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.sklep.metro.net.pl są podane w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT (cena brutto).

Informacje o produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

7. Firma Metro Andrzej Lipka i Wspólnicy Spółka Jawna wystawia paragon lub fakturę VAT do każdej dokonanej transakcji. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z numerem NIP.

III. Formy płatności

1. Płatność przelewem należy dokonać na nr. Konta:

BANK MILLENIUM S.A.    36 1160 2202 0000 0000 9938 5483

Przy wyborze tej opcji w adnotacjach prosimy o dopisanie nr zamówienia generowanego automatycznie przez nasz system i wysyłanego na Państwa e-mail.

2. Gotówką przy odbiorze w siedzibie firmy Metro.

3. Gotówką kurierowi przy dostawie.

IV Wysyłki

Opłata za przesyłkę:
..
1. Firma Kurierska
- paczka z przedpłatą na konto – koszt brutto 15,00 zł
- paczka "za pobraniem" – koszt brutto 19,00 zł

Wysyłki realizujemy wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich.

2. Towary o masie przekraczającej 30 kg lub dużym gabarycie tj. sumie wymiarów paczki powyżej 300 cm realizowane są wg. indywidualnej wyceny kosztów transportu. Stosowna informacja podana jest w opisie towarów o niestandardowej masie lub wymiarze.

V Zwroty i reklamacje

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego może od Umowy odstąpić bez podania przyczyn składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie lub drogą elektroniczną w terminie 14 dni liczonym od dnia otrzymania towaru objętego zamówieniem. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i przesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Do:

METRO Andrzej Lipka i Wspólnicy

Spółka Jawna

ul. Przyszłości 21

05-552 Łazy
                                         

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY        

Ja, …………..……………………………………………………………………… niniejszym

odstępuję od umowy sprzedaży nr .....................  następujących artykułów:

........................……............…………….....………………............................…….………...

.................................................................................................................................................

..........................................................................................……….…………………………..

zawartej z firmą METRO w dniu     ………………………. 20….. roku.

Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy:

 

                                       nr  ........................................................................................


                                                                                                           Data i podpis:

                                                                                     …………………………………………………

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Klient będący Konsumentem ma prawo wnoszenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1176, ze zm.).

Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy z dopiskiem na kopercie „Reklamacja” lub drogą elektroniczną.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
- oznaczenie Konsumenta (imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej),
- numer umowy lub zamówienia,
- określenie towaru, którego reklamacja dotyczy,
- okoliczności uzasadniające reklamację,
- określenie żądania Konsumenta w związku ze składaną reklamacją.

Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym Konsument winien zwrócić Sprzedawcy objęty reklamacją towar oraz dokument sprzedaży. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Konsumenta. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie lub pocztą elektroniczną.

2. Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe. Wadliwy towar przesyłany jest na koszt firmy METRO.

3. Na zakupiony towar udzielamy dwuletniej gwarancji  zgodnie z ogólnymi zasadami Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej lub gwarancji producenta, jeśli jest korzystniejsza dla Konsumenta.

VI Przetwarzanie danych osobowych

1. Sprzedawca nie przetwarza danych osobowych użytkowników do chwili dokonania rejestracji w sklepie lub zawarcia umowy.
2. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych odbywa się na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i może dotyczyć wyłącznie danych podanych dobrowolnie przez Klienta niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy oraz w celu wystawienia dokumentów sprzedaży
3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, który jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo oraz zapewnia osobom udostępniającym swoje dane realizację uprawnień wynikających z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania prawa, a ponadto zbiór danych osobowych administrowany przez Sprzedawcę został zgłoszony do rejestracji w urzędzie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
5. Sprzedawca nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych podmiotom trzecim bez zgody osoby udostępniającej swoje dane, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa, w tym przepisami branżowymi regulującymi działalność firm kurierskich i firm świadczących usługi pocztowe.
6. Po wykonaniu Umowy Sprzedawca nie będzie przetwarzał danych osobowych, za wyjątkiem danych dopuszczonych do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub Umowy oraz danych, które są niezbędne do rozliczeń i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu płatności za zakupione towary i koszty ich dostaw. 7. Sprzedawca nie wykorzystuje zgromadzonych danych osobowych do przesyłania nie zamówionych informacji handlowych.

Polityka Prywatności - pliki Cookies

 
1. Pliki cookies to nic innego jak dane informatyczne. Zawierają dane identyfikacyjne jak nazwa strony internetowej, czas udostępniania oraz specjalny, unikatowy numer. Są to najczęściej pliki tekstowe umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu internetowego.

2. Zapewniamy, że nasza firma nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji dotyczących Użytkownika z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Jedynym podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest firma METRO Andrzej Lipka i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy

4. Pliki cookies mogą być udostępnione w celu:

a) rozpoznania urządzenia użytkownika np. w celu dopasowania optymalnego sposobu wyświetlania strony internetowej oraz dopasowania jej do osobistych potrzeb użytkownika.
b) dostosowania zawartości poszczególnych stron sklepu internetowego do potrzeb użytkownika
c) możliwości logowania do sklepu internetowego
d) zapamiętania sesji użytkownika sklepu internetowego, dzięki czemu nie występuje konieczność ponownego logowania użytkownika na każdej kolejne stronie sklepu internetowego.

5. Sklep internetowy wykorzystuje w głównej mierze dwa rodzaje plików cookies. Są to tzw. pliki „stałe” oraz pliki dotyczącej aktualnej sesji. Pliki stałe pozostają zapisane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas zapisany w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Drugi rodzaj plików cookies to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu jego wylogowania, opuszczenia strony internetowej oraz wyłączenia oprogramowania przeglądarki internetowej

6. Większość przeglądarek ma ustawioną domyślnie akceptację zapisu plików w urządzeniu końcowym. Użytkownik może jednak w każdym momencie zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować tym samym obsługę plików cookies. Może również za każdym razem otrzymywać informację o umieszczeniu cookies w swoim urządzeniu.

7. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych sklepu internetowego.

8. Więcej informacji na temat plików cookies znajdą Państwo na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie lub w dziale „Pomoc” przeglądarki internetowej z której Państwo korzystają.

Zaloguj się

Newsletter
Upoluj promocję
Przepisz kod z obrazka *

© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®